საიტის მართვა.


საიტის მართვა.

თუ თქვენ უკვე ფლობთ საიტს,აუცილებლად დაგჭირდებათ მისი მართვა.
იმის მიხედვით თუ რა სიდიდისაა საიტი,მის მართვას სხვადასხვა დრო ჭირდება.
საიტის ტიპის მიხედვით უნდა შეირჩეს შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრი,ან საიტის მფლობელმა შესაბამისი კურსის გავლის შემდეგ საკუთარ თავზე უნდა აიღოს საიტის მართვა.
მარტივი საიტების მართვა,კონტენტის ატვირთვა-განახლება საკმაოდ მარტივია.
კომპლექსური საიტების მართვა მოითხოვს საკმაოდ დიდ დროს და შესაბამისი კვალიფიკაციის პერსონალს.
საიტის დამზადების დროს უნდა იყოს წინასწარ განსაზღვრული სამომავლოდ საიტის მართვაზე პასუხისმგებელი პირი ან კომპანია.