საიტის კონტენტი


საიტის კონტენტი

საიტის კონტენტი არის ინფორმაცია რომლის გადმოცემაც ევალება საიტს.
საიტის ტიპის და დანიშნულების მიუხედავად საიტის კონტენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ის განხაზღვრავს საიტის ვიზიტორების დაინტერესებას თქვენი საიტით. ხარისხიანი კონტენტის შექმნა მრავალ ეტაპს და დროს მოითხოვს. ასევე უნდა გვახსოვდეს რომ კონტენტი მნიშვნელოვნად განხაზღვრავს საიტის ადგილს საძიებო სისტემებში.
კონტენტი არ უნდა იყოს კოპირებული საავტორო უფლებების დარღვევით.
კონტენტის შექმნაზე უნდა იმუშაონ შესაბამისი სფეროს კვალიფიკაციის მქონე პერსონალმა.
კონტენტი მუდმივად უნდა განაახლოთ,რათა თქვენი საიტი მუდმივად საინტერესო იყოს მომხმარებლებისთვის.