საიტების დასამზადებელი პროგრამირების ენები.


საიტების დასამზადებელი პროგრამირების ენები.

არსებობს მრავალი პროგრამირების ენა რომლებიც გამოიყენება საიტების დასამზადებლად.
ძირათადად პროგრამირების ენის შერჩევისას უნდა გავითვალისწინოთ საიტის დამზადების ბიუჯეტი და სამომავლოდ საიტის ფუნქციონირებისთვის გათვალისწინებული ხარჯები.
ასევე გასათვალისწინებელია რომ სხვადასხვა პროგრამირების ენების მცოდნე პროგრამისტების ანაზღაურება განსხვავენულია,რაც მნიშვნელოვნად ცვლის საიტის სამზადების ბიუჯეტს.
პროგრამირების ენების არჩევისას ძირითადად ხდება ყურადღების გამახვილება შემდეგ კრიტერიუმებზე: საიტის უსაფრთხოება, საიტის სერვერული ინფრასტრუქტურა, საიტის ტიპი, საიტის ბიუჯეტი.
სწორი პროგრამირების ენის და გამოყენებული ტექნოლოგიების შერჩევა თქვენი საიტისთვის მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს თქვენი პროექტის წარმატებას.