საიტების დამზადება, ხშირად დასმული კითხვები

დამოკიდებულია საიტზე და იმაზე, თუ რამდენი და რა კვალიფიკაციის პროგრამისტი მუშაობს.
ზოგადად, საიტების 90% მზადდება 5 საათიდან - 2 თვემდე ვადებში.

საიტის დამზადებისთვის აუცილებელია:
საიტის კოდი - საიტის პროგრამული ნაწილი.
ჰოსტინგი- მარტივად: კომპიუტერი რომელზედ განთავსებული საიტი + ინტერნეტი + ელ.ენერგია + შენობა + ა.შ.
დომეინი - საიტი მისამართი. მაგ:vebi.ge
ეს სამი არის მინიმუმი აუცილებელი რომ მოხდეს საიტის "ჩართვა".

გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად აუცილებელია:
დეტალურად,წინასწარ იქნას განსაზღვრული საიტის ფუნქციები,დიზაინი, და ყველა მოთხოვნა რომელსაც დამკვეთი ელის საიტისგან.
მხარეებმა გააფორმონ ხელშეკრულება, სადაც მკაფიოდ იქნება ასახული მხარეთა უფლება-მოვალეობები, მომსახურების ვადები და საფასური.

საიტს ისევე როგორც ყველაფერს ჭირდება განახლება, მოდიფიცირება და ყოველთვიური მომსახურება.
ასევე ჰოსტინგს რომელზეც განთავსებულია საიტი.
საიტის ზომიდან და ტიპიდან გამომდინარე ჭირდება ყოველთვიური მომსახურება,რომელიც რათქმაუნდა ფასიანია.

საიტის ყოველთვიური ხარჯებია: (ზოგჯერ გადახდა ხდება წლიურად)
ჰოსტინგის გადასახადი.
დომეინის გადასახადი.
საიტის მომსახურება,კონტენტის ატვირთვა-განახლება,უსაფრთხოება და სხვა.

უშუალოდ საიტის საწყისი კოდს და ყველაფერს რაც საიტის ფუნქციონირებასთანაა კავშირში დროთა განმავლობაში ესაჭიროება განახლება.
ზოგი განახლება უსაფრთხოების მიზნით ხდება, ზოგი კი - სიახლეების დასანერგად.
განახლების გარეშე დარჩენილი საიტი დროთა განმავლობაში მწყობრიდან გამოვა ან დაკარგავს პირვანდელ სახეს(დიზაინს + ფუნქციებს).

პირველ ეტაპზე ხდება საიტის საწყისი კოდის ანალიზი და შემდეგ შესაბამისი ფუნქციის შექმნა.

მარტივი ონლაინ მაღაზიები რამდენიმე დამატებით ფუნქციას შეიცავენ ჩვეულებრივ საიტებთან შედარებით.
ასევე გადახდის სისტემის ინტეგრაციაა საჭირო, რაც დამატებით დროს მოითხოვს.

დამოკიდებულია საიტის ტიპზე,ფუნქციებზე,ზომაზე, მოთხოვნებზე და უსაფრთხოებაზე.
შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობიდან და სამუშაოს სპეციპიკიდან გამომდინარე შეიძლება საჭირო გახდეს გუნდის შექმნა
საიტის სამართავად, ან ხელშეკრულების გაფორმება კომპანიისთვის რომელიც თავის თავზე აიღებს აღნიშნული სამუშაოს შესრულებას შესაბამისი ანაზღაურების სანაცვლოდ.

20%-30% ით ნაკლები ვიდრე შესაბამისი საძიებო სისტემისგან ანალოგიური რეკლამის ყიდვა.
ანუ იაფი არ ჯდება.

ჰოსტინგის ძირითადი შემადგენელი კომპონენტებია:
სერვერი- კომპიუტერი რომელზეც საიტია განთავსებული.
ინტერნეტ კავშირი.
ელ.ენერგია.
სერვერის პროგრამული უზრუნველყოფა.
ჰოსტინგის პერსონალის ხელფასი.
ყოველივე ზემოთჩამოთვლილი საჭიროებიდან გამომდინარე უნდა იქნეს შერჩეული. ფასები დამოკიდებულია საიტზე.

დიზაინი მობილურის ეკრანებისთვის + ინტერნეტის ტრაფიკის ეკონომიური ხარჯვა.

დამოკიდებულია თქვენ ფინანსურ შესაძლებლობებზე და საიტის მოთხოვნებზე.
თუ თქვენი ბიუჯეტი საშუალებას არ გაძლევთ რომ მიიღოთ სასურველი საიტი,მაშინ უნდა მოიძებნოს საიტის კომპრომისული ვარიანტი.

1. ჰოსტინგზე ფაილების შესაბამისი მეთოდებით წაშლა.2. ჰოსტინგის და დომეინის გაუქმება.

დამოკილებული საიტზე. ან sftp ან cms-ის საშუალებით.

ამ შემთხვევაში უნდა დაუკავშირდეთ აღნიშნულ დროის მონაკვეთში საიტის გამართულ ფუნქციონირებაზე პასუხისმგებელ პიროვნებას ან კომპანიას.

10$ დან . დომეინის პირველადი რეგისტრაცია იაფია. კარგი დომეინების უმეტესობა უკვე დაკავებულია და მათ ფასს განსაზღვრავენ ამ დომეინების მფლობელები.

100 ლარიდან.

ბაზისური უსაფრთხოება გათვალისწინებულია ფასებში. რაც შეეხება კომპლექსური უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფ სისტემას,
ის არც არის საჭირო საიტების უმეტესობისთვის. სხვა შემთხვევებში ფასები ინდივიდუალურია.

უნდა შეფასდეს სავარაუდო საფრთხეები ინდივიდუალურად.

უმეტეს შემთხვევაში განახლების ბრალია. თუმცა შეიძლება სხვა მრავალი მიზეზის არსებობაც.

დრო რომელიც იხარჯება შესაბამისი კვალიფიკაციის პროგრამისტების მიერ გამრავლებული საშუალო საათობრივ ანაზღაურებაზე + გადახასადები და სხვა ხარჯები.

დიახ შესაძლებელია. ამისთვის დაგჭირდებათ გარკვეული დროის დახარჯვა.
ასეთ შემთხვევაში მომავალში თავად მოგიწევთ ზრუნვა საიტის გამართულ ფუნქციონირებაზე.
ხოლო პრობლემის ვერ გადაჭრის შემთხვევაში მოგიწევთ იმაზე ბევრად მეტის გადახდა ვიდრე პროფესიონალის მიერ დამზადებული საიტის შემთხვევაში.

ისევე როგორც ყველა სფეროში არსებობს სხვადასხვა ღირებულების და ხარისხის პროდუქცია.
საიტებიც ასეა, უფასო საიტებიდან მრავალი მილიარდის კაპიტალიზაციის მქონე საიტებამდე.

წინასწარ განსაზღვრეთ საიტის ფუნქციები და მოთხოვნები. შემდეგ კი შეადგინეთ ხელშეკრულება სადაც მკაფიოდ იქნება ასახული მხარეთა უფლება-მოვალეობები.
ასევე ღირებულება და დამზადების ვადები. გისურვებთ წარმატებას.

მინიმუმ სამი: დიზაინი - front end developer.
საიტის საწყისი კოდი- back end developer.
ჰოსტინგი- system administrator.
რეალურად კი დამატებით საჭიროა:
კომპანიის მენეჯმენტი,იურისტი, ბუღალტერი, პროექტის მენეჯმენტი.

ვორდპრესი სრულად აკმაყოფილებს მარტივი ვებსაიტების მოთხოვნებს და მისი გამოყენება რეკომენდირებულია.
შედარებით რთული და კომპლექსური საიტებისთვის ვორდპრესის გამოყენება არ არის რეკომენდირებული ბაზისური
ინსტალაციის ფორმით. დიდ პროექტებში მაქსიმალურად ოპტიმიზირებული კოდი, შესაბამისი პროგრამირების ენები,
სერვერული ინფრასტრუქტურა და უსაფრთხოება უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. მზა ძრავები და ფლაგინები კი იშვიათად
იძლევა დიდი პროექტების წარმატებით განხორციელების შესაძლებლობას.

საიტის საწყისი კოდის შექმნაში ან მზა ძრავის თქვენ მოთხოვნებზე მორგებაში.
ჰოსტინგის კონფიგურირებაში და ყიდვაში.
დომეინის ყიდვაში და ჰოსტინგთან დაკავშირებაში.
საიტის განახლებაში.
საიტზე კონტენტის განთავსებაში და შექმნაში.
და სხვაში ასეთების არსებობის შემთხვევაში.

ამას დრო და შედეგები გიჩვენებთ. თუმცა ერთი ცალსახაა: საიტი ისევე როგორც ნებისმიერი ინვესტიცია ბიზნესში მოითხოვს
კარგ ანალიზს. წინასწარ უნდა იყოს განსაზღვრული საიტის მოთხოვნები, და რას ველით საიტისგან?

საიტით შეიძლება მომხმარებლებს გააცნოთ ინფორმაცია თქვენი პროდუქტების,მომხახურებების ან სიახლეების შესახებ.
ასევე მიიღოთ შეკვეთები და გადახდები. მოკლედ: ბიზნესის სპეციპიკიდან გამომდინარე შეიძლება საიტის საშუალებით
ხარჯების შემცირება ,დროის,ფართის,სარეკლამო ხარჯების, ადამიანური რესურსების, და სხვა მრავალი ხარჯის ეკონომიის გზით.